TENS

Oranjestaete werkt samen met de pijnpoli van het Groene Hart Ziekenhuis en begeleidt patiënten in de testperiode met het gebruik van TENS.

TENS is een afkorting voor Transcutane Electro Neuro Stimulatie en houdt in dat er elektrische stroompjes door de huid heen (transcutaan) worden gegeven die de zenuwen (neuro) kunnen beïnvloeden (stimulatie) om de (chronische) pijn te verminderen. TENS kan de pijn verminderen, maar neemt de oorzaak van de pijn niet weg.

TENS wordt gegeven met een apparaatje met batterijen waaraan twee kabeltjes zijn verbonden met elk aan het uiteinde een elektrode dat op de huid kan worden geplakt. Deze elektrodes geven door de huid heen elektrische stroompjes af, waarvan de patiënt de sterkte zelf via het apparaatje kan regelen.

De plaats waar de elektrodes moeten worden geplakt wordt de patiënt uitgelegd door een van onze hierin gespecialiseerde fysiotherapeuten. Dit kan op de pijnlijke plaats zijn maar ook buiten het pijnlijke gebied in de buurt van zenuwen die met het pijngebied te maken hebben.

Het voordeel van TENS is dat de patiënt het zelf thuis kan gebruiken en het apparaat altijd bij zich draagt.