Vergoedingen

Indien mogelijk worden behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Oranjestaete is door alle zorgverzekeraars erkend en heeft met alle verzekeraars een overeenkomst. Voor meer informatie over vergoedingen door de verschillende verzekeraars kijk op www.fysiotherapie.nl

Tarieven 2020

Reguliere zitting fysiotherapie €   38,00
Reguliere zitting manuele therapie €   48,05
Screening, intake en onderzoek €   53,99
Intake en onderzoek na verwijzing €   49,34
Eenmalig onderzoek €   65,79
Lange zitting fysiotherapie €   51,60
Toeslag behandeling aan huis €   14,84
Toeslag behandeling in inrichting €     7,74
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie €   22,21
Niet nagekomen afspraak manuele therapie €   27,94
Groepsbehandeling 2 personen €   37,62
Groepsbehandeling 3 personen €   34,19
Groepsbehandeling 4 personen €   27,41
Groepsbehandeling 5-10 personen €   19,35
 .
TARIEVEN TRAININGEN
Training op Maat (15 sessies) € 194,00
Intake en instructie Training op Maat €   70,90
Instructie Training op Maat €   41,32
Afvallen op Maat (12 sessies, incl. intake en evaluatie) € 194,00
Vervolgcursus Training op Maat / Afvallen op Maat (incl. 15% korting) € 165,00
FitPlus, per sessie €     6,95
Valpreventiecursus € 150,00
Oranjestaete Fittest €   70,90


Betalingsvoorwaarden:

1. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet of niet tijdig afzeggen wordt 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht bij de cliënt.

2. De declaraties van Fysiotherapie Oranjestaete voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan.

3. Indien betaling uitblijft zullen incassomaatregelen worden getroffen. Alle met de incasso gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.